I detta naturreservat ca. två kilometer utanför Älvsbyn kastas du tillbaka i tiden. Längs med vandringslederna finns 500 år gamla tallar, natur som överlevt många skogsbränder som härjat i området och en rik flora med liljekonvalj, orkidéer, ormbunke och lundtrav. Bara för att nämna några.  

Rackberget är ett så kallat kallotberg, där endast sidorna har utsatts för havets vågor. På toppen, 254 meter över havet, ligger lös morän kvar. Härifrån har du fantastisk utsikt över Pite älvdal.  

Rackberget, Två barn sitter. Foto: Emma Björk
Foto: Emma Björk