Piteå Science Park har nära koppling till forskning och akademi och deltar i utvecklingen av Piteås profilområden: kultur och kreativitet, cleantech och högteknologiska material. Här finns de tre verksamheterna inkubatorn, innovationsarenan och konserthuset, och tillsammans skapar företag, forskare och samhälle innovationer för idag och i framtiden. Man stöttar också entreprenörer genom bland annat affärsrådgivning, kontorsplatser och verktyg för utveckling.

Musikhögskolan vid Luleå tekniska universitet är en av sex musikhögskolor i Sverige. Musikhögskolans konsertsal Studio Acusticum, som är knuten till Piteå Science Park, genomför varje år 200 konsertproduktioner, varav vissa tillgängliggörs digitalt så att fler kan uppleva Piteås kulturliv. Studio Acusticum är en av norra Europas modernaste konsertsalar, och under samma tak som musikhögskolan kan du läsa journalistik och ljudteknik.