Tack vare naturlig kyla som håller ner energinivåerna, förnybar och pålitlig el, relativt låga energipriser och ett universitet som möjliggör rekrytering av arbetskraft med rätt kompetens har vår region sett en tillväxt av datacenter. Utanför Luleå driver Facebook sina nordligaste serverhallar, och i Boden hittar du Hydro66 som drivs på 100 % förnybar hydroelektricitet. I Piteå finns dessutom gröna EcoDataCenter.

Ett arbete pågår för att göra norra Sverige till en ledande region när det gäller datacenter, och IT-branschen spås vara i stort behov av arbetskraft de kommande åren.

I december 2020 öppnade AI Sweden sitt nordligaste kontor, i Luleå. Detta spännande projekt ska bidra till att accelerera det svenska AI-arbetet och lyfta fram vår region som framstående inom IT och ny teknik. På Luleå tekniska universitet har man dessutom för 2021 lanserat en ny civilingenjörsutbildning inom tillämpad AI, den första av sitt slag i världen, med specialisering inom AI och neurovetenskap.