Sekretess

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny lag som började gälla inom hela EU från och med den 25 maj 2018. GDPR och Dataskyddslagen ersätter Personuppgiftslagen (PUL) och syftet är att förbättra skyddet för individen vid behandling av personuppgifter.

De personuppgifter som du lämnar kommer att behandlas elektroniskt. Uppgifterna kommer att användas för vår administration och för att underlätta kontakten mellan dig/ditt företag och oss. Vi offentliggör inga personuppgifter.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all information som indirekt eller direkt kan knytas till din person. Det handlar om uppgifter såsom namn, personnummer, adress, IP-nummer och bilder.

De specifika personuppgifter vi behandlar på hemlangtantillnorr.se är:

 • Namn
 • E-postadress*

Bara uppgifterna märkta med * är obligatoriska. Till dessa uppgifter tillkommer även för dig som användare av systemet möjligheten att själv ange personuppgifter i fritextfält, såsom kommentarer eller meddelanden.

Dina rättigheter

Du har rätt att få ett utdrag på vilka uppgifter vi har sparade om dig och även få dem raderade. När vi raderar dina uppgifter så kommer vi att göra en så kallad anonymisering av dina uppgifter. Det innebär att dina personuppgifter överskrivs helt och inte längre kommer kunna avläsas och anknytas till dig.

Vi sparar även ditt godkännande till att vi får spara dina personuppgifter.

Upphovsrätt och varumärken

Publicering, reproduktion, överföring eller lagring av hela eller en del av innehållet på webbplatsen utan rättsinnehavarens tillstånd är förbjudet. Innehållet på webbplatsen får citeras i den mån det är tillåtet enligt gällande upphovsrättslagstiftning. Vid citering måste källan tydligt anges. Varumärken och logotyper som förekommer på webbplatsen får dock inte reproduceras, publiceras eller distribueras utan rättsinnehavarens skriftliga medgivande.

Systemägaren Brightnest AB förbinder sig genom sekretess att inte röja eller utnyttja uppgifter (personekonomiska, kommersiella etc.) som kan komma till systemägarens kännedom.

Data som genereras i systemet av Hemlängtan, dess partners eller privatpersoner ägs av Bodens kommun.

Alla uppgifter som lämnas i detta system lämnas på egen risk. Hemlängtan och systemägaren ansvarar ej för otillbörligt intrång.

Inbäddat material från externa webbplatser

Artiklar på den här webbplatsen kan innehålla inbäddat material (filmer, bilder, ljud etc.). Inbäddat material från externa webbplatser fungerar på samma sätt som att besökaren skulle ha besökt dessa webbplatser direkt.

Dessa webbplatser kan eventuellt samla in data om dig, använda cookies, bädda in ytterligare tredje parts spårning och övervaka din användning av det inbäddade innehållet. Inkluderat om du har ett konto och är inloggad på den webbplatsen.

Nyhetsbrev

På hemlangtantillnorr.se finns ett formulär för prenumeration på Hemlängtans nyhetsbrev. Personuppgifter lagras i systemet (Hellodialog) för de mottagarlistor som skapas. 

Beroende på vilken information du anger i formuläret sparas:

 • Förnamn
 • Efternamn
 • E-mail*
 • Företag/utställare eller Privatperson/besökare
 • Bostadssituation
 • Bransch
 • Nuvarande bostadsort
 • Val av information att motta
 • Företagsnamn
 • Registreringsväg för nyhetsbrev (ex. via webbplats, eventanmälan)

Bara uppgifterna märkta med * är obligatoriska. Endast information som anses som nödvändig för utskick sparas. Varje mottagare har tillgång till denna information och kan själva redigera och ta bort information. Du kan närsomhelst avsluta din prenumeration på dessa utskick.

När du godkänner prenumeration på Hemlängtan nyhetsbrev godkänner du även att våra partners kan komma att kontakta dig via den information som sparats.

Personuppgifter som kommer från annan väg, t. ex. via tävling eller eventregistrering, skall alltid ha medgivande från mottagaren innan ett utskick kan göras.

Reklamkakor

Dessa kakor sätts antingen av oss eller av våra reklampartners. De används för att dessa företag ska kunna bygga en profil av dina intressen och visa dig relevant reklam på andra sidor.

De kan identifiera din webbläsare och den enhet du använder. Om du inte godkänner dessa kakor kommer du uppleva mindre inriktad reklam.

Informationen samlas in via Facebook Pixel och LinkedIn Conversion Tracking för annonsering på Facebooks alla kanaler, samt LinkedIn. All information som samlas in anonymiseras och kan varken kopplas till individ eller IP-adress av oss. 

Prestandakakor

Dessa kakor gör det möjligt för oss att räkna besök och mäta trafik så att vi allteftersom ska kunna förbättra prestandan på den här webbplatsen. De hjälper oss att vet vilka sidor som är de minst och mest populära och för att se hur besökare rör sig på sidan.

All information dessa kakor sparar är aggregerade och därför anonyma. Om du inte godkänner dessa kakor kommer vi inte veta att du besökt sidan eller hur den presterade under ditt besök.

Informationen samlas in via Google Analytics.