Branscher i ständig utveckling, en blomstrande IT-sektor, forskning i världsklass, digitalisering och utveckling som påverkar tusentals människors vardag. Fram till 2040 investeras över 1000 miljarder kronor i Norrbotten, och redan halvvägs har vi sett stora etableringar inom grön energi som kommer spela stor roll på Sveriges väg mot att möta miljömålen. Nya satsningar skapar dessutom intressanta jobb inom bland annat arktiska testmiljöer, och i kombination med en IT-sektor som fortsätter växa ökar behovet av rekrytering av kompetens från olika delar av Sverige och världen.

Med en flexibel arbetsmarknad i regionen kan du ofta välja dina egna förutsättningar. Vill du koda från fjällstugan eller ha nära till löpspåret på lunchrasten? Har du tröttnat på storstadsstress och trängsel, samtidigt som du inte helt vill lämna staden bakom dig? Här behöver vi både dig som vill jobba hemifrån och dig som behöver vara på plats.